kuroの覚え書き

96の個人的覚え書き

2019-01-29から1日間の記事一覧

塩基配列(文字列)のどこにリストに挙げた配列が位置しているかを示すプログラム

モチーフの抽出ができたらそれが一体どこにあるのか列記したい。 import re text = """GACTTTAGATGGCTTCTTCCTTTATAACCAATTGATATTGCATACTCTGATGAGATTTAT AATTAAAGAAGCAGAAACAAAAACAAGTAAAACAGAAACAATCAACACAGAGAAACCACC CCGAGAATATCTCCATTGGTTGGTGACTGATATCCC…